Tv respons har arbetat med sponsring inom idrott sedan mitten av
90-talet och har hjälpt 100-tals företag med lyckade sponsrings-åtaganden. Vi har den erfarenhet som krävs för att du också ska lyckas.

Hos oss hittar du dessutom det där riktigt genuina svenska idrottsintresset. Sverige är unikt med sin folkrörelseförankrade idrott och sin medvetna satsning på bredden. Något som också visar sig i toppskikten i många idrotter.

Vi brinner för svensk idrott. Och vi vill medverka till att den fortsätter att växa och frodas. Vi föddes i Vänersborg men har numera kontor i Stockholm och Uddevalla. Våra 14 medarbetare är alla specialiserade på olika delar inom sponsring. Men ett har de gemensamt. De brinner för idrott.

Just nu genomgår tv respons en spännande utveckling. Vår ledning är delvis ny och vi arbetar med att utveckla såväl produkter som erbjudanden. Men i grunden är och förblir vi detsamma – det helsvenska sponsorföretaget som brinner för den svenska idrotten.